1.25L真力多乳酸菌ballbet贝博开户

    名:真力多乳酸菌ballbet贝博开户 

产品类型:乳酸菌ballbet贝博开户(杀菌型)

    格:1.25L×6瓶/箱

执行标准:GB/T 21732

  期:8个月

关键指标:蛋白质含量≥0.7,脂肪0

适合渠道:全渠道